Arvot ja filosofia

Haluamme Pro Perro päivän olevan viikon paras päivä, sekä koiralle että ihmiselle.
Pro Perro on jättiloikka sinulle joka haluat edetä harrastuksessasi uusille ulottuvuuksille.
Annamme työllemme 100% tyytyväisyystakuun.

Pro Perro koulutusideologia

Eläimiä kouluttaessa emme tee mitään sellaista, mitä ei voisi tieteen pohjalta argumentoida, ja käyttämämme koulutustavat perustuvat kongnitiotieteen sovellutuksiin.


Asiakaslähtöinen ajattelutapa ja ammattimainen asenne
Teemme tätä työtä ennenkaikkea asiakkaalle. Henkilökuntamme on asiakaspalvelun ammattilaisia. Ammattimainen asenne näkyy molemminpuolisena kunnioituksena ja yhteisen ajan arvostuksena. Koulutusaika käytetään tehokkaasti yhteisen asian edistämiseksi. Sovellamme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä.

Kouluttaja ja asiakas
  • Kouluttajan ja asiakkaan välinen kanssakäyminen perustuu luottamuksellisuuteen, jossa kouluttajalla on moraalinen vaitiolovelvollisuus kaikkiin koulutustilanteisiin liittyvissä asioissa.
  • Kouluttaja on rehellinen osaamisensa rajoista itselleen ja muille. Hän pyytää tarvittaessa kollegoiltaan apua tai lähettää asiakkaan sellaisen kouluttajan tai muun ammattilaisen (eläinfysioterapeutti, ravitsemuksen asiantuntija jne.) luokse, joka on perehtynyt kyseiseen eläinlajiin, ongelmaan tai koulutettavaan asiaan paremmin.

Eläimen terveydentila
  • Eläimen terveydentila tulee selvittää ennen koulutuksen aloittamista. Jos kipua tai sairautta epäillään, diagnoosin teko kuuluu eläinlääkärille.
  • Eläimen terveydentila ja yksilölliset ominaisuudet tulee ottaa huomioon koulutussuunnitelmaa laadittaessa ja koulutuksen aikana.

Koulutustapahtuma
  • Kouluttaja tutustuu jokaiseen koulutettavaan eläimeen yksilönä. Kouluttaja käsittelee eläimiä rauhallisesti ja niin, että se on turvallista sekä eläimelle että ihmisille.
  • Kouluttaja kieltäytyy opettamasta eläimelle sellaisia asioita, jotka heikentävät sen hyvinvointia tai ympäristön turvallisuutta.
  • Kouluttaja valitsee kuhunkin tilanteeseen eläimen kannalta mahdollisimman miellyttävän, asiakkaan kannalta edullisen, helposti ymmärrettävän ja toteutettavan koulutustavan ja hallitsee sen niin hyvin, ettei se aiheuta eläimelle kipua tai pelkoa. Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen.
  • Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin.

Koulutuksen ongelmatilanteet
  • Kouluttaja pyrkii ongelmatilanteissa aina ensisijaisesti tunnistamaan käyttäytymisen taustalla vaikuttavan todellisen syyn ja poistamaan sen, eikä vain hoitamaan oireita esimerkiksi yksinomaan koulutuksen keinoin.
  • Jos eläin pelkää, kouluttaja käyttää aikaa ensisijaisesti pelon pois siedättämiseen. Kouluttaja ei altista eläintä pelon kohteelle (flooding), vaikka sillä voisi saada aikaan sen, ettei eläin enää lopulta kykene reagoimaan pelon aiheuttajaan.